Leder tirsdag 11. juni 2019

Uten friske lakseelver er Rauma langt fattigere

Per Devold har vokst opp ved bredden av Rauma elv, og er laksefisker og pensjonert elveeier og gårdbruker på Devold gård i Romsdalen.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Leder

Det knytter seg stor spenning til hva som nå skjer med laksevassdragene i Rauma. 1. juni starta årets prøvefiske, og 2019-sesongen vil være helt avgjørende for høstens dom: Skal de åtte Rauma-vassdragene som i 2013/14 ble rotenonbehandla mot lakseparasitten gyrodactylus salaris bli friskmeldt igjen? Og vil miljømyndighetene igjen åpne opp for kommersielt fiske i Rauma og de andre laksevassdragene i vår kommune?

Det er både store penger og et lokalsamfunns historie, identitet og sjølbilde det her er snakk om. Leder Vidar Skiri i Rauma elveeierlag uttalte i et intervju med Åndalsnes Avis sist lørdag at de årlige tapene som har blitt påført Rauma-samfunnet på grunn av gyroinfiserte elver er beregna til et sted mellom 40 og 60 millioner kroner i året.

Gyro-parasitten kom til Norge med østersjølaks fra Sverige, og ble via Akvaforsk sin forskningsstasjon på Sunndalsøra spredt utover til ei lang rekke norske lakseelver. Parasitten drepte så og si all unglaks i elvene, og før den i 1975 ble oppdaga ved anlegget på Sunndaløra så var katastrofen allerede skjedd i norske elver.

Rauma elv, er sjølve livstråden fra øverst til nederst i Romsdalen, og ble også fellesnevneren og navnet på vår kommune for 55 år siden. Dette mektige vassdraget har en sterk og sentral plass i den norske villakshistoria, med lange linjer tilbake til attåtnæring og matauk i bondesamfunnet, via engelske lorder og lakseturister, og fram til etterkrigstidas tiår med et aktivt og lukrativt sportsfiske.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) konkluderer i en rapport fra januar i år med at bekjempelse av gyroparasitten og reetablering av laksefisket er en svært fornuftig bruk av fellesskapets ressurser, med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Nå er 32 norske elver friskmeldt etter behandling, og 11 vassdrag er under friskmelding. Bare sju elver er fortsatt infiserte.

Laksefisket i Norge har et stort omfang og et enormt potensial, med rundt 75.000 fiskere per år, i følge NINA. En studie fra lakseelvene i Trondheimsfjorden viser at tilreisende laksefiskere legger igjen over 1700.- kroner per døgn i lokalsamfunnet.

Dette er litt av bakteppet foran høstens svært spennende konlusjon om villaksen og fisket i elvene i Rauma. Vi er på flere vis langt fattigere uten friske lakseelver, ikke bare i kroner og øre.