Leder torsdag 9. mai 2019:

Er Norge på veg mot et permanent bevæpnet politi?

"Vi kan ikke se at det er nødvendig at politiet konstant skal bære pistol i beltet."

– Vi kan ikke se at det er nødvendig at politiet konstant skal bære pistol i beltet, skriver Åndalsnes Avis på lederplass i dag.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Leder

Et ubevæpnet politi er en verdi i det norske samfunnet som det er verdt å ta vare på. Derfor er vi prinsipielt kritisk til beslutningen om at politiet skal være bevæpnet på selveste nasjonaldagen. Vedtaket bidrar til at vi i Norge beveger oss i retning av et permanent bevæpnet politi.

Det er politidirektør Benedicte Bjørnland som har besluttet at sikkerhets- og beredskapstiltaket som i fjor ble gjennomført 17. mai i Oslo, nå skal gjelde for hele landet. – Politifolk på bakken skal være klare til å reagere umiddelbart hvis det skulle komme et terrorangrep mot større arrangement og folkeansamlinger under feiringen av nasjonaldagen, understreker Bjørnland overfor NTB.

Det er av minst to grunner viktig å merke seg at politiet ikke har mottatt noen konkrete opplysninger fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om at det foreligger trusler knyttet til 17. mai-feiringen. Det betyr for det første at det ikke er noen grunn for publikum til å unngå 17. maifeiringen. – Vi tror feiringen skal foregå trygt og godt, sier politidirektøren.

Men det betyr også at politiet bevæpner seg basert på en generell trusselvurdering fra PST. Dermed kan det synes som om terskelen er blitt lavere for å bevæpne det norske politiet. Vi beveger oss stadig nærmere en permanent bevæpning av politiet, noe vi ikke liker.

Vi har lange tradisjoner i Norge med et ubevæpnet politi. Klarer vi å fortsette slik, med framskutt lagring, vil vi også videreføre inntrykket av et politi som bruker makt behersket og med tilbakeholdenhet. Det er verdier som vi bør ta vare på.

Sjøl om politidirektøren påpeker at beslutningen om bevæpnet politi på 17. mai ikke er en del av den generelle bevæpningsdebatten, mener vi avgjørelsen er med på å alminneliggjøre et bevæpnet politi. Og da går det motsatt veg av hva bevæpningsutvalget har konkludert med, nemlig at man ikke skal innføre en generell bevæpning av norsk politi.

Det er helt nødvendig at politiet bevæpner seg når situasjonen krever det. Men vi kan ikke se at det er nødvendig at politiet konstant skal bære pistol i beltet.