Leder lørdag 30. mars 2019:

Klønete styrebehandling øker konfliktnivået i fylket

"Vi mener man kunne ventet med en sammenslåing til vi kommer nærmere en innflytting på Hjelset"

Helseminister Bent Høie (H) bør overprøve styret og utsette sammenslåingen av fødeavdelingene i Molde og Kristiansund.  Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Leder

Styret i Helse Møre og Romsdal (HMR) har med klønete og uprofesjonell styrebehandling økt konfliktnivået i sjukehussaka, og dermed skapt større splid i Møre og Romsdal. En nedleggelse av fødeavdelinga i Kristiansund fem år før Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) står ferdig, var ikke det vi trengte nå.

Det var onsdag at styret i HMR besluttet å legge ned fødeavdelinga ved sjukehuset i Kristiansund og samle fødeavdelingene i Kristiansund og Molde på Molde sjukehus. Det skjedde i et møte som var både ustrukturert og virket overraskende uformelt.

Isolert for Rauma er vedtaket en god løsning. Det er likevel ikke så vanskelig å sette seg inn i Nordmøres situasjon. Selvfølgelig handler det om arbeidsplasser. Men det handler i høgeste grad også om geografisk nærhet til sjukehus – en nærhet som skaper trygghet for innbyggerne, slik også faglig kompetanse gjør det. Det er et faktum at sjukehuset i Molde ligger enda lenger unna Nordmøre enn det planlagte sjukehuset på Hjelset.

I Rauma ville det skapt reaksjoner dersom fødeavdelinga i Molde hadde blitt lagt ned. Men her ville vi hatt Ålesund sjukehus bare rundt en times ambulansetur unna. For øykommunene på Romsdalskysten ville en samling av fødetilbudet i Kristiansund vært like kritisk og uforståelig som en samling av fødetilbudet i Molde er er for de nordlige kystkommunene på Nordmøre.

Beslutningen om å legge ned føden i Kristiansund har naturligvis skapt sinne og frustrasjon på Nordmøre. Der viser man til Stortingets vedtak om å sikre dagens fødeinstitusjoner. Og når vi ser hvor uprofesjonelt styret i HMR behandlet saka sist onsdag, er det grunn nok til å stanse opp.

Det nye fellessjukehuset på Hjelset skal etter planen stå ferdig i 2023. Da skal det kun være ei fødeavdeling for Nordmøre og Romsdal, og Kristiansund sykehus skal legges ned.

Vi ser at det er både økonomiske og faglige grunner for å samle de to fødeavdelingene. Men vi mener man kunne ventet med en sammenslåing til vi kommer nærmere en innflytting på Hjelset. Ved å forsere samlokaliseringen, nedbrytes tilliten mellom innbyggerne og helsevesenet. Vi mener helseminister Bent Høie (H) har alt å vinne på å overprøve styret og utsette sammenslåingen.