Leder torsdag 21. februar 2019:

Kan nekte polet å flytte fra sentrum

Vinmonopolet ser seg om etter nye lokaler.   Foto: Evy Kavli

Vi anbefaler Rauma-politikerne å være meget bevisst hvor Vinmonopolets utsalg plasseres og hva det gjør med handelen og utviklinga av sentrum og Øran.

Leder

En av de mest spennende og viktigste lokaliseringsdebatter på mange år er under oppseiling i Rauma. Hvor skal Vinmonopolet flytte? Og skal – og vil – politikerne i Rauma bruke vetoretten de har til å bestemme hvor Vinmonopolet skal ha utsalg?

Vinmonopolet på Åndalsnes søker i disse dager etter nye lokaler og åpner også for å flytte til Øran. Kontrakten i Strandgata utløper i 2020, og Vinmonopolet ønsker sentral beliggenhet med nærhet til annen handel, god tilgjengelighet for kundene og gode parkeringsforhold.


Det gikk bedre i sentrum enn vi trodde

Kommentar: Ni av 11 butikker gikk med driftsunderskudd i ett- eller begge åra da Åndalsnes sentrum ble renovert.

Det er ingen overdrivelse å si at Vinmonopolet spiller en betydelig rolle i utviklinga og formingen av norske byer og tettsteder. Dette fordi alkoholutsalget trekker kunder. Et utsalg på Øran vil sannsynligvis bidra til at flere på gjennomfart stopper for å handle. For Åndalsnes sentrum er Vinmonopolet det absolutt største trekkplasteret for handelsnæringa og vil således være et stort tap om det skulle forsvinne.

Det er av stor – ja, kanskje avgjørende – betydning hvor utsalget lokaliseres.

Hvor Vinmonopolet i Rauma skal flytte, er ikke avklart. Men med å holde alle muligheter åpne, inkludert Øran, er spørsmålet hva kommunens politikere gjør hvis spørsmålet dukker opp.


Nå får kommunene oversikt over alkoholsalg lokalt

Gjennomsnittsnordmannen handler 5 liter ren alkohol i året fra butikk og Vinmonopolet. Nå har kommunene for første gang fått en oversikt over salg lokalt.

Alkoholloven slår fast at kommunen godkjenner beliggenheten. Det er derfor Vinmonopolet i avisannonsen der det søkes etter nye lokaler, tas forbehold om kommunestyrets godkjennelse. I alkoholloven er det også åpnet for stor grad av skjønn for lokaldemokratiet: «Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. (...)»

Dilemmaet for politikerne i Rauma, dersom AS Vinmonopolet sier at de vil til Øran, er om de skal akseptere en ytterligere dreining i handelsmønsteret. Skal de bidra til økt handel på Øran på bekostning av sentrum, eller skal de tvinge Vinmonopolet til å bli i sentrum for å styrke sentrum og handelsstanden der?


Nøsa AS kjøpte polbygget

Det var Innfjordsselskapet Nøsa AS som kjøpte Strandgata 8.

Vi anbefaler Rauma-politikerne å være meget bevisst hvor Vinmonopolets utsalg plasseres og hva det gjør med handelen og utviklinga av sentrum og Øran.