Leder lørdag 8. desember 2018:

Må svi enda mer å taste mens du kjører

Innskjerpet: Reglene for bruk av mobiltelefon i bil har blitt innskjerpet. Det mener vi er riktig veg å gå.   Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Når det stadig vekk plinger på telefonen fra Snapchat, Facebook og Instagram, kan det være vanskelig å ikke la seg forstyrre.

Leder

Myndighetene iverksetter en helt nødvendig skjerping av forskriftene når det fra nyttår skal straffes enda hardere å bruke håndholdt mobil under kjøring. For sjøl om vi vet at det koster å bli stanset for mobilbruk bak rattet, og vi vet hvor farlig det er, så blir forbudet i svært liten grad respektert.

Det nye fra 1. januar 2019 er at dersom du blir tatt for ulovlig mobilbruk i bil, får du to prikker i førerkortet. I tillegg får du et forenklet forelegg på 1.700 kroner. Foreleggets størrelse endres ikke. – Som et tiltak for å øke etterlevelsen, innføres prikkbelastning for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring, heter det i en pressemelding om forskriftsendringen.

Det er ikke tvil om at bruk av håndholdt mobil under kjøring er forbundet med stor fare. Mange sjekker meil, skriver SMS og ringer mens de samtidig konsentrerer seg om å kjøre bil. Når det stadig vekk plinger på telefonen fra Snapchat, Facebook og Instagram, kan det være vanskelig å ikke la seg forstyrre.

Det skjer mange alvorlige, og også fatale ulykker ved at førere flytter synet og oppmerksomheten fra trafikken til mobilen. Og vi vet at det også har skjedd kollisjon og utforkjøring i Rauma der mobilbruk var en medvirkende årsak.

Og at det er mange som bruker mobilen mens de kjører, er det heller ikke tvil om. Analyseselskapet YouGov har på oppdrag fra Enter forsikring undersøkt vanen til bilistene. Konklusjonen er at fire av ti nordmenn har lest eller skrevet tekstmelding mens de kjører bil.

Vi tror regjeringa gjør rett når den skjerper straffen, og at både botens størrelse og antall prikker vil kunne justeres opp om det skulle vise seg å være nødvendig. Det forteller om at myndighetene vil ulovlig mobilbruk til livs. Det bør være et mål at forbudet mot mobilbruk under kjøring blir like selvfølgelig som påbudet om bruk av bilbelte. Skal vi komme dit, må det parallelt med innstramming av regelverket jobbes forebyggende.