Leder torsdag 6. desember 2018

En trist dag for godstransporten i Norge

"Så snart dagens kunder skriver langsiktige kontrakter om frakt av gods på veg, svinner håpet om å få ny drift."

Torsdag kveld kjører Green Cargo sin siste tur på Raumabanen. Godsruta blir lagt ned.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

I kveld kjører Green Cargo for siste gang godstog på Raumabanen. Når det nå er slutt – i alle fall i denne omgang – bør alle dem som i festtaler har snakket varmt om hvor viktig det er å overføre gods fra veg til bane, spørre seg sjøl om de har gjort nok for å bevare godstoget. Det er pinlig å høre fagre ord om hvor viktig gods på bane er, når man nå ser utfallet på Raumabanen.

For på Raumabanen går det motsatt veg av det alle politikere – uansett parti – ønsker. Det er all grunn til å tro at godset som har vært fraktet med tog til slutt havner på lastebiler. Konsekvensene er alvorlige, både med tanke på trafikksikkerhet, livskvalitet for beboerne langs E136 og framkommelighet for godset. Og for ikke å snakke om miljøet.

Tar vi utgangspunkt i hva Green Cargo har fraktet av gods det siste året, betyr det at det heretter vil kjøre 24 flere vogntog hver eneste dag – året rundt – opp og ned E136 i Romsdalen.

Men vi vet alle at regulariteten til godstoget har vært så som så. Hver eneste høst siden 2014 har godstoget hatt driftsstans på grunn av rasfare fra Mannen. Også gammelt driftsmateriell har ført til at toget har stått. Kundene har stolt mindre og mindre på toget, som igjen har ført til at lønnsomheten for operatøren Green Cargo har uteblitt.

Hadde toget vært fylt opp hver eneste tur, hadde vi daglig hatt 33 færre vogntog opp og ned Romsdalen. For alle dem som bor langs E136 er flere vogntog på vegene alvorlig og negativt. I dagens avis har vi intervjuet samboerparet Gunn Pedersen og Rolf Blakset, og bildet på dagens forside av avisa forteller det aller meste. Trafikkøkningen vil merkes.

Vi frykter at når godstoget forlater Åndalsnes torsdag kveld, kan det bli vanskelig å etablere godstransport igjen mellom Åndalsnes og Oslo. Håpet er at man kan lage støtteordninger og dermed subsidiere gods på bane. Det er helt nødvendig å få dette på plass raskt, hvis det skal være mulig å starte opp igjen med godstog på Raumabanen. Så snart dagens kunder skriver langsiktige kontrakter om frakt av gods på veg, svinner håpet om å få ny drift.

Da kan toget være gått – for godt.