Leder tirsdag 20. november 2018:

Handelen i Rauma er i god medvind

Gode tall for Rauma, ifølge Statistisk sentralbyrå. Her er ansatte ved Montér på Åndalsnes fotografert ved en tidligere anledning.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Det at man til en viss grad klarer å stå imot både netthandel og lekkasje til de store handelssentrene i fylket, er imponerende.

Leder

Varehandelen i Rauma er i siget. Den prosentvise veksten de siste seks åra er brattere enn det både Molde, Ålesund, Kristiansund, Sunndal, Surnadal og Ulsteinvik kan vise til.

Minst like gledelig: Raumaværinger legger igjen stadig mer penger i egen kommune. Det gjør at detaljhandelen blir en stadig viktigere del av Raumas næringsliv.

Det er samtidig all grunn til å dvele ved tallene fra Statistisk sentralbyrå. Omsetningstallene for varehandelen forteller om store forskjeller fra by til bygd, og dette er det viktig å merke seg. Åndalsnes kan i handel aldri måle seg med Molde og Ålesund. Det er rått parti. I byene er det et bredt vareutvalg, og også spesialbutikker. Det lokker kundene dit. Det er ikke i tvil om at dette går på bekostning av varehandelen i utkantkommunene.

Men man har åpenbart gjort mye riktig i Rauma de siste åra. Omsetningsveksten fra 2012 til 2017 er netto på 6,3 prosent. Bare åtte andre kommuner i fylket har større prosentvis vekst.

Samtidig har handelsstanden i Rauma klart å tette handelslekkasjen til spesielt Molde og Ålesund. I 2007 brukte Raumas innbyggere 39 kroner av hver 100-lapp som går til varehandel, utenfor Raumas grenser. I 2012 var dette redusert til 29 kroner av hver 100-lapp.

Det at man til en viss grad klarer å stå imot både netthandel og lekkasje til de store handelssentrene i fylket, er imponerende.

Likevel er det formidable beløp som forsvinner ut av kommunen hvert år. Hadde folk i Rauma handlet like mye i egen kommune som gjennomsnittet i Norge, ville omsetningen vært 691 millioner kroner. Men butikkene omsatte «bare» for 534 millioner kroner. Det betyr at 157 millioner kroner hvert år er å regne som handelslekkasje.

Det er gledelig å konstatere at kommunens innbyggere velger å bruke lokalt næringsliv i stadig større grad enn før. Vi tror strategien med å appellere til folks lokalpatriotisme har vært riktig; hvis ikke de handler lokalt, så kan man heller ikke regne med å ha butikker i umiddelbar nærhet.