Leder lørdag 13. oktober 2018:

Rammes av svak jernbanepolitikk

Green Cargo legger ned godstoget. Det skaper mørke skyer over Raumabanen og Raumasamfunnet.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

Fredagens nyhet om at Green Cargo legger ned godstoget på Raumabanen, etterlater mørke skyer over Raumasamfunnet. Et stort antall arbeidsplasser settes i spill. En stor mengde gods som før har gått med jernbanen flyttes nå over på et allerede hardt belastet riksvegnett gjennom Romsdalen. Dermed svekkes Åndalsnes som et sentralt trafikknutepunkt.

Vi er enig med Green Cargos største kunde, Post Nord, om at det vi nå ser resultatet av, er manglende politisk handlekraft og gjennomføringsvilje fra sentrale samferdselsmyndigheter. Det har gjennom flere tiår ikke manglet på fagre løfter om å flytte mer av tungtrafikken over fra veg til sjø og jernbane, ut fra miljøhensyn og trafikksikkerhet.

Kundene stoler ikke på at toget går, og dermed har også lønnsomheten forsvunnet. Bare i 2018 har Green Cargo tapt mellom 5 og 7,5 millioner kroner på godstrafikken på Raumabanen, ifølge selskapets egne opplysninger.

Green Cargo hevder sjøl at det ikke er lønnsomt å drive med godstrafikk på bane i Norge. Og de gjentatte stengningene som følge av rasfare fra Mannen har bare bidratt til å forverre situasjonen.

Green Cargo-sjefen mener at både rassikring og velvilje fra myndighetene kunne gjort at toget kunne gå, sjøl om det er rasfare fra Mannen. En nestor i transportnæringa i Rauma, Svein Kroken, etterlyser også større smidighet og vilje fra jernbanemyndighetenes side. Vi er enig; dette kunne bidratt til å redde godstoget.

Vi har før etterlyst et større engasjement fra myndighetenes side for å redde godstoget. Myndighetene må styrke rammebetingelsene for godstognæringa dersom det skal være mulig å få nye godstogoperatører til å drifte på Raumabanen. Vi sakner også et større fylkeskommunalt engasjement for Raumabanen.

Konsekvensene av en svak gjennomføringsvilje for godstrafikk på jernbanen, blir nå veldig tydelig for Raumasamfunnet. Storsamfunnets manglende interesse på området setter et stort antall arbeidsplasser i fare og svekker Raumas posisjon som trafikknutepunkt i Møre og Romsdal.