Leder torsdag 11. oktober 2018:

Et dristig utspill om skolestrukturen

"Vi håper Gjerdes modige utspill gjør at flere ser viktigheten av at ulike syn kommer til uttrykk og flere tør være med i debatten."

Våger å si fra: Arvid Gjerde vil ha én ungdomsskole i Rauma. Foto: Evy Kavli  Foto: Evy Kavli

Vi håper flere ser viktigheten av at ulike syn kommer til uttrykk og flere tør være med i debatten.

Leder

Det er befriende og respektabelt at den markante næringslivslederen Arvid Gjerde våger å ta så klar stilling i noe så brennbart som skolestrukturen i Rauma. Vi håper Gjerdes modige utspill gjør at flere ser viktigheten av at ulike syn kommer til uttrykk og flere tør være med i debatten, slik at politikerne får bedre beslutningsgrunnlag.

I lørdagens Åndalsnes Avis hadde vi et stort intervju med gründeren fra Innfjorden. Gjerde kom med uttalelser om skolestrukturen i Rauma som var oppsiktsvekkende for mange. Han vil ha én ungdomsskole i kommunen og barneskoler i alle bygder. – Én ungdomsskole bygger tilhørighet til Rauma. Jeg tror det hadde vært bra, men det er et ømt punkt, sier han i intervjuet.

Uttalelsen fikk nok mange til å sperre opp øynene. Kanskje først og fremst fordi hans synspunkt går på tvers av dem vi oftest hører. Slikt sett er det dristig gjort.

Vi skal ikke i denne omgang ta stilling til om det Gjerde foreslår er riktig eller galt. Enn så lenge har vi tre ungdomsskoler i Rauma; i Måndalen, på Åndalsnes og på Åfarnes. Men spørsmålet om skolestruktur vil nok helt sikkert dukke opp igjen når budsjettet for neste år skal behandles. Som kjent er de økonomiske utfordringene i Rauma kommune svært store, og det er ikke nok penger til dagens driftsnivå. Da tvinges man til å se på mulighetene for å drifte smartere.

Det er selvfølgelig politikerne som må ta stilling til et så vanskelig dilemma. De er valgt av oss for å gjøre jobben og til også å ta upopulære avgjørelser. Men de trenger innspill og gode argumenter fra folket; fordeler og ulemper ved ulike alternativ. Og da må debattklimaet være slik at folk våger å si hva de mener.

Det er ditt og mitt ansvar å vise respekt for ulike meninger. Vi må lytte til dem som er uenige og på en ryddig måte ta diskusjonen, ikke brutalt og ufint avfeie ulike syn og dermed kvele debatten og folks mulighet til påvirkning. Slik kan vi alle bidra til å skape et varmere debattklima og dermed også lyst og vilje til å delta i politisk arbeid.