Leder tirsdag 12. juni 2018

Mannen blir borte

"Vi mener tida er overmoden for at også Rauma gjør noe med ordet rådmann"

Toril Hovdenak bærer tittelen rådmann. Kommunedirektør, er forslaget fra statsråd Monica Mæland.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leder

Formann har forsvunnet for lenge siden. Det finnes heller ingen opphavsmann lenger. Vi snakker ikke lenger om stortingsmenn og ingen engasjerer lenger en talsmann. Det er vel heller ikke helt stuereint at vi som bor i Norge kaller oss nordmenn. De aller fleste slike titler er nå for lengst byttet ut med kjønnsnøytrale betegnelser som leder eller talsperson.

Men noe henger igjen. Vi har fortsatt fylkesmann, rådmann og lensmann og sikkert noen flere vi ikke kommer på i farten. Men nå vil kommunal- og næringsminister Monica Mæland at slike yrkestitler skal bort. Hun har lagt fram et forslag til ny kommunelov for Stortinget, og utvalget som har stått bak lovforslaget, mener at yrkestittelen rådmann er avleggs. Kommunedirektør er forslaget til ny yrkestittel. Dette begrunnes både med at en tittel bør fortelle mer om hva jobben faktisk handler om, og at slike yrkestitler som prinsipp bør være kjønnsnøytrale.

Høringsrunden har vist at det ikke er flertall for et pålegg om å endre denne tittelen, men at det vil komme som en sterk oppfordring til kommunene om at yrkestittelen endres.

Da Rauma kommune ansatte Toril Hovdenak som rådmann etter Oddbjørn Vassli, var yrkestittelen oppe til behandling i kommunestyret. Det ble gjort vedtak om at Rauma fortsatt skulle bruke rådmann som yrkestittel på kommunens øverste administrative leder. Dette vedtaket ble gjort til tross for tydelig argumentasjon fra flere politikere i opposisjonen som mente at det var gammeldags, lite framtidsrettet og hadde en dårlig signaleffekt. Med det initiativet som statsråd Mæland nå har tatt, stilles selvfølgelig det relativt ferske vedtaket i Rauma kommunestyre, i et noe bakoverskuende lys.

Vi tror ikke at den jobben Toril Hovdenak er satt til å gjøre, og gjør, påvirkes av hvilken yrkestittel hun har. Men vi mener tida er overmoden for at også Rauma gjør noe med ordet rådmann. Vi som pressefolk synes det er både merkelig og kjennes litt kleint å «kalle» Toril Hovdenak for -mann, og kommunens øverste administrative leder bør også kjenne på det når hun for eksempel er ute på et skolebesøk eller et barnehagebesøk. Vi skal ikke kimse av signaleffekten dette gir de unge som kommer etter oss. Det neste språkmålet for kommunalministeren bør bli å fjerne formannskapet, lensmannen og fylkesmannen. Og å erstatte Sysselmannen på Svalbard burde være det enkleste av alt.