Leserbrev

Senterpartiet heier på lokale bedrifter

Jenny Klinge besøkte PartnerPlast sammen med Rauma Senterparti.   Foto: Privat

Meninger

Vi vil vise til oppslag i Å.A. og gratulere Partner Plast AS med ISO sertifisering, og et stort steg inn i sirkulærøkonomien med gjenbruk og bærekraftig produksjon.

Da vår førstekandidat Jenny Klinge besøkte Rauma og Utrøna Innovasjonssenter for vel en uke siden, fikk vi en grundig orientering fra Partner Plast AS om bedriften sin gjenbrukssatsing og sertifisering av produksjonen.

Senterpartiet mener det er svært viktig å legge forholdene til rette og stimulere til at næringslivet skal kunne omstille seg til en bærekraftig og miljøvennlig produksjon, som samtidig utvikler og styrker lokale arbeidsplasser. På denne måten tror vi samfunnet kan gjøre store konkrete steg i miljøvennlig retning for å nå målene i Paris avtalen, samtidig som arbeidsplasser og samfunnsøkonomi opprettholdes. En kraftfull målrettet stimulering av næringslivet vil få fart i lignende innovasjon og utvikling i mange bedrifter.

Vi besøkte også Rauma Energi AS, og fikk drøftet flere sentrale rammebetingelser som er krevende for bransjen, og for et lite selskap.

Lokal inntjening og verdiskaping, samt lokale kompetansearbeidsplasser er viktige element. Vi mener det ikke er riktig samfunnsmessig ressursbruk at for eksempel store nasjonale selskaper vil legge lag på lag med fiberkabel i sentrale kommersielle områder for å konkurrere ut en lokal aktør, mens de hvite flekkene på kartet uten fiber, er uinteressant for disse selskapene.

Med tre nye opprustede produksjonsanlegg har bedriften tatt en god posisjon inn mot det grønne skiftet, der el-kraft vil bli en svært viktig faktor.

Vi rakk ikke å besøke Veøy denne dagen, men vil gratulere bedriften med sitt første elbuss prosjekt for å frakte passasjerer til Vengedalen og Romsdalseggen.

Vi er sikker på at med bedre rammebetingelser og insitament fra det offentlige, vil denne satsingen skyte fart i næringslivet.

Disse eksemplene er i tråd med den samfunnsutviklingen Senterpartiet vil stimulere til i sitt program:

Senterpartiet skal sørge for at Norge kutter klimagassutslipp. Samtidig skal vi utvikle næringslivet og skape nye arbeidsplasser. Vi skal ha en klimapolitikk for hele landet, også for de som bor i distriktene eller har lav inntekt.

Vi vil oppfylle Paris-avtalens mål og kutte 50-55 prosent av Norges utslipp innen 2030.