Leserbrev

En fantastisk investering!

"Norske turistdestinasjoner utviklet seg, Åndalsnes har stått på stedet hvil"

Gondolen er en fantastisk investering, skriver Hans R. Holdener.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Meninger

Hvordan sikre et bærekraftig velferdssamfunn

Jeg leser at den norske regjeringens langsiktige mål er å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Dette begrepet inkluderer tre store utfordringer:

- Økonomisk bærekraft – omstille norsk  økonomi og skape flere jobber

- Økologisk bærekraft – løse klimautfordringene og skape en grønnere økonomi

- Sosial bærekraft – unngå utenforskap, gi alle muligheter til jobb og kunnskap for å skape sitt eget gode liv

Reiselivet - en viktig framtidsnæring

Reiselivet er en viktig del av et framtidig bærekraftig velferdssamfunn

- Reiselivet er i sterk vekst

- Reiselivet har laget og følger sitt eget veikart mot et bærekraftig reiseliv

- Reiselivet er sysselsettingsintensivt og skaper mange nye arbeidsplasser. Det er blitt 20.000 nye arbeidsplasser i reiselivet siden 2012

- Reiselivet inkluderer utsatte grupper i arbeidslivet. 34 % av de som jobber i reiselivet er under 25 år, 43 % har innvandringsbakgrunn

- Personbeskatningen fra ansatte i reiselivet bidro i 2017 med 4,5 mrd. i skatteinntekter til norske kommuner (eksempelvis bidro sjømatnæringen med 1,7 mrd)

Rauma er midt i grøtfatet

Åndalsnes (Rauma) sitter midt i grøtfatet og kan bygge et større reiseliv som bidrar til å sikre nettopp økonomisk, økologisk og sosial bærekraft på lokalt nivå. Men da må det tas grep, gjøres investeringer og skapes flere lønnsomme reiselivsbedrifter. I dag utgjør reiselivet i kommunen bare 3-4 prosent av sysselsettingen, er stort sett sommerbasert (dvs. få helårs og trygge arbeidsplasser), liten verdiskaping og dårlig lønnsomhet.  Folkens, det er ikke nok at ting bare skal være slik som de har vært! Det fungerer dårlig.

Særlig for Åndalsnes som har et stort tjeneste – og servicetilbud er det kjempeviktig at vi det kommer flere turister som er her lengre for å være med å støtte opp under butikker, serverings- og overnattingssteder – hele året.

Gondolen – et viktig steg

Prosjektet om Romsdalsgondolen er foreslått og utarbeidet for å gjøre ting bedre, ikke verre. Gondolen var for meg ett av de mest gryteklare prosjektene i Rauma som kan bidra til økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og positive ringvirkninger for resten av næringslivet. Det har vært jobbet med gondolen i over 50 år, så lenge jeg kan huske.  I mellomtiden har norske turistdestinasjoner utviklet seg, Åndalsnes har stått på stedet hvil.

Kommunestyret i Rauma markerer at kommunen ønsker seg en gondol gjennom å ha innarbeidet den i kommunens arealplan. Kort og godt vil dette prosjektet gi alle en solid boost med selvtillit. Dette lyder fornuftig.

Snart er gondolprosjektet klart for gjennomføring. Finansiering, som har vært flaskehalsen i alle disse årene er nå innen rekkevidde. Det er ikke jeg eller de andre småaksjonærene som så langt har finansiert utviklingen av prosjektet gjennom deltakelse i Romsdalen AS, som skal finansiere realiseringen. Her er mine lommer for små. Det vil store institusjonelle Investorer herunder Pensjonskasser, stiftelser og andre finansieringsforetak sørge for – ikke minst pensjonsfond som skal drive langsiktig forvaltning av dine og mine pensjonsinnskudd slik at vi får en pensjon til å leve av når vi kommer så langt. Det behøves.

Hva bør DU gjøre

Det smarteste Du kan gjøre nå, er å bli investor i Romsdalen AS. Da støtter du tiltak og en utvikling som vil være en viktig del av framtiden i Rauma. Satsningen vil gi ett bærekraftig velferdssamfunn i Rauma Kommune. Samtidig som du selv bidrar til å sikre din egen pensjon. En aksje i Romsdalen AS kommer til å bli din mest lønnsomme investering – ever!

Kom igjen da, Åndalsnes!

Ikke stå igjen på perrongen denne gangen. 

Vi sees i 2021.