Seks søkere vil ha lederstilling i kulturhuset – se lista

foto