– Vi skal lage en verdig fest for hele samfunnet neste år

foto