– Vi gjorde ting som hadde ei viss risiko, klatra høgt i trea, hoppa utfor litt for høge berg, skar oss på sløve knivar og glasbrot, skriver Per Arne Skomsø. Foto: Aage Storløkken Illustrasjon NTB / NTB

Fri tid: - Ei guddommeleg tid, utan innblanding av vaksne

PERsonleg er skrevet av Per Arne Skomsø.