foto
REDDET: Preikestolen som vart redda frå bålet. Foto: Geir Grav

Til bål skal du bli