Romsdal Sogelag sitt årsmøte ble holdt tirsdag 12. mars, der et nytt styre ble valgt.

Ifølge en pressemelding fra laget, ble årsmøtet holdt på Krona, Romsdalsmuseet, med svært god deltakelse og stemning.

Årsmøtet vedtok enstemmig at styreleder Bjørn Austigård, skulle bli gjenvalgt for nok et år.

Styremedlemmet Solveig Flemmen ble gjenvalgt for to år og Kenneth Staurset Fåne, som er ny, ble valgt for to år.

Styremedlem Per Arnt Harnes og Mads Langnes, sekretær, var ikke på valg.

Det nye styret består da av leder Bjørn Austigard, sekretær Mads Langnes og styremedlemmene Solveig Flemmen, Kenneth Staurseth Fåne og Per Arnt Harnes

– Selv med noen utskiftninger i styret de siste åra, er laget i høyeste grad prega av kontinuitet. Bjørn Austigard har vært styreleder i over førti år og Mads Langnes har vært sekretær i snart tjue, skriver de i pressemeldingen.

Sogelaget er nå inne i sitt 103 driftsår, og styreleder Bjørn Austigard orienterte de vel 45 frammøtte om aktiviteten i laget.

Hvert år blir det utgitt et omfattende årsskrift, og de siste åra har laget også gitt ut både byleksikon for Molde og kyrkjebok for Romsdal.

Romsdal Sogelag er et historielag for det som før het Romsdal fogderi. I dag tilsvarer dette kommunene Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Sandøy og Vestnes.

Laget ble stifta 25. august 1921.