foto
FORFATTER: Stein P. Aasheim har skrevet en lang rekke bøker om krevende ekspedisjoner i utilgjengelige fjellområder. Men kanskje er boka som lanseres nå i høst den viktigste han har utgitt. Foto: privat

Den gamle mannen og fjellet