Kultur

Skal utarbeide en banebrytende kulturmiljøplan

foto
Ekspertpanel for utarbeidelse av kulturplan nummer to: Guri Berg – kunsthistorie, Guri Asak Nilsen – litteratur, Odd Sætre fra Møsbrømnasijn sogelag, Roe Ingar Setnes fra Nerhole museum, Brit Amdam for Spelemannslaget og Geir Grav – prosjektleder Foto: Evy Kavli