«Denne Monsåsgården har en slik besynderlig byggemåte»