– Det er flott for oss å kunne være med på et slikt samarbeid. Da har vi enda mer å tilby, sier biblioteksjef Sondre Mula Myhre fornøyd.

Han og festivalsjefen har akkurat hatt et oppstartsmøte for samarbeidet. Et samarbeid som Rauma ikke har vært med på før.

– Vi ville se om interessen var til stede og det var den, smiler Kosberg Bredin.

Hun forteller at SamLES LITT er et treårig samarbeid mellom Bjørnsonfestivalen, folkebibliotekene i Romsdal, GassROR og Møre og Romsdal Fylkeskommune.

– Det er kulturelle arrangement som vi tilbyr alle kommunene som er med i prosjektet. Det vil si tre arrangement årlig, som vi i samarbeid, blir enige om innholdet i, forteller festivalsjefen.

Prosjektet startet i våren i 2017 med et besøk av historikeren og forfatteren Hans Olav Lahlum. Deretter kom Linda Eide på besøk med sin populære forestilling Språkmoro.

– Grunnen til at Rauma ikke har vært med tidligere, er at det ikke har vært noen biblioteksjef på plass. Ikke før nå, sier Kosberg Bredin, som håper på at kulturtilbudene vil treffe – også folk i Rauma.

Med på møtet var også Stein Siem, som er forvalter av Christel Siems fond; penger som kom inn i forbindelse med hennes begravelse. Fondet skal, ifølge Christels ønske, gå til arrangement på Rauma Folkebibliotek.

– Det ble diskutert om det fondet skal koples på noen av arrangementene vi tilbyr, eller om det vil bli egne arrangement, sier Kosberg Bredin.

Stein Siem selv sier at det kan bli aktuelt.

– Kvaliteten på det prosjektet SamLES LITT arrangerer, er veldig høy så vi ser på dette som interessant, sier han.

Av de tre årlige arrangementene, skal en av disse være for barn og ungdom.

– Oppstart vil bli våren 2018, forsikrer festivalsjefen.