Rocker videre mellom fjellene: – Opptatt av ringvirkningene