Ønsker nye stemmer velkommen: – En viktig møteplass