Det skulle bli ein båt, men vart i staden ei skål for pennar. Foto: Per Arne Skomsø

Sløyd

PERsonleg er skrive av Per Arne Skomsø.