– Det å tørre å ta skrittet og gripe de mulighetene som byr seg, er viktig