Ei kulturminneplan er på trappene. Geir Grav, som leder arbeidet, mener kulturminner blant annet kan brukes i merkevarebygging og næringsutvikling. Han inviterer alle som er interessert i kulturminner til åpent møte på Grand Hotel Bellevue mandag kveld. Grav har som mål at arbeidet med kulturminneplanen etter hvert må ende opp med ei klar spissing.

– Vi skal ha ei kartlegging av alle kulturminner som finnes her i kommunen, men i planen blir det nødvendig at vi velger oss noen få punkt som vi prioriterer å jobbe videre med. Vi må prøve å spisse planen inn mot for eksempel turisme, konfeksjon, reiseliv, samferdsel og knutepunkt. Dette må vi gjøre fordi vi ikke kan jobbe med alt på én gang, forklarer Grav som nylig har startet arbeidet med å lage ei kulturminneplan for Rauma kommune.

– Vår historiske arv

– Kulturminneplanen skal ikke bare bli et dokument over forgangen tid. Dette skal bli ei dynamisk plan som skal rulleres minst én gang i kommunestyreperioden, poengterer Grav.

Fra Riksantikvaren har kommunen fått støtte til arbeidet. Og kommunen har som ambisjon om at planen skal være på plass neste år.

– Lokalt må vi ta ei beslutning på hva vi mener er viktig. Vi må finne ut hvordan vi skal ta vare på kulturminnene, og ikke minst hvordan vi skal bruke dem, sier Grav som mener planen blant annet kan vise hvordan man kan bruke kultur i næringsutvikling og merkevarebygging.

– Og da må vi velge. Hva er det vi vil løfte fram for vårt område, legger han til.

Ei arbeidsgruppe bestående av personer fra flere historie- og sogelag og Nerhole museum, skal under ledelse av Grav jobbe fram planen som igjen skal munne ut i ei handlingsplan og tiltak. Det blir politikerne som må bevilge midler til tiltakene, noe Grav har tiltro til at de vil gjøre.

– Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet, så kontakten med politikerne vil vi ha hele vegen, sier han.

Kulturminner kan være både materielle og immaterielle verdier.