Sammen med fem andre vinnere har Reiulf Ramstad Arkitekter AS vunnet Houens Fonds Diplom.

Prisen regnes for å være Norges fremste arkitekturpris og deles ut av Kulturdepartementet og Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Ifølge pressemelding fra NAL ble prisen sist delt ut i 2012, men den har tradisjoner tilbake til 1904.

- Norsk arkitektbransje viser konkuransekraft og høster både nasjonale og internasjonale utmerkelser, uttaler kulturminister Torhild Widvey i pressemeldinga.

Her er noe av det juryen skriver i sin begrunnelse:

Trollstigen vandring og utsiktspunkt er tildelt Anton Christian Houens Fonds Diplom for fremragende, selvstendig og arkitektonisk gjennomført arkitektur:

Prosjektet iscenesetter på en fremragende måte det spektakulære landskapet med den ville Stigfossen og utsikt over et av landets imponerende veganlegg. Vandringen er nennsomt tilpasset terrengformene, samtidig som de historiske spor etter tidligere «villmarksvandringer» på jakt etter det optimale utsiktpunkt, er respektert. Dramaturgien er perfekt; først ved vandringens endepunkt synliggjøres det spektakulære og imponerende i samspillet mellom natur og veianlegg.

Vandringen er et overbevisende arkitektonisk verk, som ved sin beherskede enkelhet ikke unødig avleder oppmerksomheten fra opplevelsen av storslått natur og historisk fremragende vegbyggekunst.

Det er Statens vegvesen som er byggherre for prosjektet.

De fem andre vinnerne er:

  • Lærernes Hus, Oslo

  • Militært treningsanlegg, Håkonsvern

  • Nationaltheateret stasjon - oppgang vest

  • Tromsdalen kirke (Ishavskatedralen), Tromsø

  • Grieghallen, Bergen

De to siste er eldre signalbygg som "med stor margin tilfredsstiller tildelingskriteriene".

Her kan du se tidligere prisvinnere.