foto
Skolehagen i Rødven. Foto: Geir Grav

I et hus i en hage

Skolehagen i Rødven er en skattekiste.