Brude ble valgt som ny leder i foreninga i november. Og foreninga eksisterer med ett mål for øyet; å få bygget kirke på Åndalsnes.

Ole Johnny Amundsen er nestleder i foreninga, som akkurat nå har tegninger inne til revidering hos arkitekten, for å finne litt rimeligere løsninger.

- Hva kan vi vente av deg som leder, Brude?

- Jeg skal fortsette arbeidet mot målet med å få bygget ny kirke.

- Flere innsamlingsaksjoner?

- Jeg utelukker det ikke. Men ellers holder vi på jevnt og trutt. Det viktigste nå er kanskje å komme videre i prosessen og få i gang bygginga. Da kan det kanskje være mer aktuelt med en ny aksjon.

- Vi har innsamlete midler og lån som utgjør en ramme vi mener vi skal kunne bygge kirke for, sier Mona Brude.

Hun overtar vervet etter Solveig Brude.