Rauma er blant de dårligste i landet til å søke Kulturminnefondet

– Vi vil ha flere søknader

– I de 17 årene som har gått siden Kulturminnefondet ble opprettet, har vi bare støttet fire prosjekt i Rauma, sier direktør i kulturminnefondet, Simen Bjørgen.

Kårstua på Larsgarden er ett av tiltakene i Rauma som har fått midler fra Kulturminnefondet. Etter tre år med restaurering var den 200 år gamle kårstua endelig ferdig i høst. Det er Sogelaget Møsbrømnasinj som har stått for restaureringen sammen med eier Einar Gridset. 

Kulturminnefondet
  • Kulturminnefondet tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner.
  • Kulturminnefondet er direkte underlagt Klima- og miljødepartementet.
  • Det er ingen søknadsfrist og søknadene behandles fortløpende.
  • I 2019 ga de tilsagn på totalt 108 millioner kroner til 571 prosjekt.
  • Disse har fått støtte
  • Mittet gamle skole. Fikk 139.000 kroner i 2008 og 84.000 kroner i 2009.
  • Romsdalshorn stasjon. Fikk 110.000 kroner i 2008.
  • Kårstua på Larsgården i Innfjorden. Fikk 220.000 kroner i 2015.
  • Natursteinsmur på Vermedalssæter. Fikk 11.000 kroner til strakstiltak.
Kultur

Under kulturprisutdelingen forrige torsdag gjestet direktør i kulturminnefondet, Simen Bjørgen, Rauma for å fortelle om ordningen og hvordan man kan søke om midler.

Han kunne fortelle at Rauma er blant de ti kommunene i Norge de får færrest søknader fra.

– Det er ingen grunn til at Raumaværingene skal være så beskjedne. Det er mange kulturminner her, og vi vil gjerne ha flere søknader fra Rauma, sier han.

Faste kulturminner

Siden kulturminnefondet ble opprettet i 2002 har over 6.000 prosjekt fått støtte, men bare fire av dem var i Rauma.

– Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel hus og bygninger, båter og fartøy, hageanlegg og kulturlandskap, forklarer han.

Direktør i kulturminnefondet, Simen Bjørgen, oppfordrer folk fra Rauma til å søke på midler. – Det er ingen grunn til at raumaværingene skal være så beskjedne, sier han.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Kulturminneplan

Rauma kommune godkjente sin kulturminneplan i høst, men Bjørgen sier at det ikke er noe krav om at tiltaket må stå i kommunens kulturminneplan for å få støtte:

– Men det er klart at det vil telle positivt når vi skal behandle søknaden, sier han.

I 2020 håper han at det kommer flere søknader fra vår kommune:

– Mange vet ikke at de eier et kulturminne, og heller ikke at de kan søke Kulturminnefondet om penger til sitt prosjekt.

Vil invitere til befaring

Det er ingen øvre eller nedre grense for søknadsbeløp til Kulturminnefondet, men den private andelen av totalkostnaden må være minimum 30 prosent.

Geir Grav, som er rådgiver i Rauma kommune og har utviklet kulturminneplanen, håper også på flere søknader til Kulturminnefondet. I kulturminneplanen er det et helt kapittel om ulike støtteordninger man kan søke på, deriblant Kulturminnefondet.

– Vi har mange interessante kulturminner her i kommunen, og vi ønsker at de skal tas vare på. Jeg hjelper gjerne til hvis noen ønsker hjelp til å finne fram i søknadsjungelen, sier han.

Nå planlegger han og Kulturminnefondet en et åpent møte i løpet av våren.

– Vi har ikke spikret noen dato ennå, men vi planlegger et åpent møte og en befaring i løpet av våren. Da kan folk få informasjon om ordningen og det blir mulighet for å få vist fram sitt kulturminne, forklarer han.