Rauma er blant de dårligste i landet til å søke Kulturminnefondet

– Vi vil ha flere søknader

– I de 17 årene som har gått siden Kulturminnefondet ble opprettet, har vi bare støttet fire prosjekt i Rauma, sier direktør i kulturminnefondet, Simen Bjørgen.

Kårstua på Larsgarden er ett av tiltakene i Rauma som har fått midler fra Kulturminnefondet. Etter tre år med restaurering var den 200 år gamle kårstua endelig ferdig i høst. Det er Sogelaget Møsbrømnasinj som har stått for restaureringen sammen med eier Einar Gridset. 

Kultur

Under kulturprisutdelingen forrige torsdag gjestet direktør i kulturminnefondet, Simen Bjørgen, Rauma for å fortelle om ordningen og hvordan man kan søke om midler.