Bygdesladder og gapskratt i Måndalen

Alle fikk sitt under lørdagens Måndalsrevy, der den samstemte revygjengen bydde mest på seg sjøl i to fullsatte forestillinger på ungdomshuset Råkje.

Den endelige kåringen ble avgjort med en fruktbarhetstest. Både Vågstranda, Innfjorden og andre bygdelag ble vraket, da det ble konkludert med at det må være en fra Måndalen som må avlast på for framtida. Fra venstre; Bjørnar Moen, Preben Volle, Ole Marius Tangnes, Frank Moen, Thomas Remen og Erik Thorstensen.  Foto: Tormod Lien

Kultur

Karina Moen med sju års erfaring som leder og organisator, deltok også denne gang med nydelig sang og gode revyinnslag. Her ble bygdesladderen satt i system og presentert på en slik måte, at ingen skulle være i tvil om hvem som ble parodiert.