Tirsdag ettermiddag: Faregrad rødt ved Mannen

Årsaken er økte bevegelser i fjellet.

Dette bildet er tatt klokka 12.18 torsdag 27. september 2018. I fjellsiden kan man se spor av flere mindre skred.  Foto: Per-Kristian Bratteng

New Articles

Dermed må beboerne igjen evakuere.

Dette er tiende gang de må forlate husene sine.


Dette er Mannen
  • 1.294 meter høgt og en del av det tre kilometer lange Børa-Mannen-komplekset
  • Veslemannen utgjør en mindre del av det ustabile fjellpartiet. Dette partiet er mellom 1.100 og 1.200 meter høgt og har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter
  • Svært rasfarlig og har blitt kontinuerlig overvåket av Åknes/Tafjord Beredskap IKS siden 2009
  • Det er tiende gang at beboere evakuerer. Tidligere evakueringer: 22. okt.-3. des. 2014, 18.-21. sep. 2015, 9.-14. aug. 2016, 5.-8. okt. 2017, 15.-18. okt. 2017, 11.-12. aug. 2018, 12. sept. -15. sept. 2018, 21. sept. -24. sept. 2018, 25.-27. sept. 2018 og 9.-16. oktober 2018.
  • NVE forsøkte ved begge evakueringer i 2017 å framprovosere et ras ved å pumpe vann ned i fjellsprekkene, uten å lykkes.
  • Kilde: NTB og ÅA.NO
Tirsdag ettermiddag ble også Raumabanen stengt for både person- og godstrafikk.

– På grunn av skredfare og bevegelser i fjellpartiet ovenfor Lyngheim i Romsdalen, gis det ordre om ferdsels- og oppholdsforbud i området, opplyser politiet i Møre og Romsdal.

I en melding fra NVE tirsdag ettermiddag heter det at:

"Bevegelsene i fjellpartiet har vært stabile de siste dagene, rundt 10 cm pr. døgn i det øvre området og 1-1,5 cm pr. døgn i det nedre frontpartiet. Det har vært relativt kaldt og det ligger mye snø i fjellet.

- Det er nå blitt mildere og det er begynt å regne. Samtidig har hastigheten i øvre delen av fjellpartiet økt til om lag 20 cm/d, og til 1-3 cm/døgn i nedre frontparti. Enkelte mindre partier i midtre delen viser også økte bevegelser, sier vakthavende geolog i NVE,  Ingrid Skrede.

Frem til midnatt i dag er det meldt 13-20 mm nedbør som regn og sludd. Det er stort sett meldt positive temperaturer i dagene fremover, og til sammen vil dette kunne føre til et stort tilsig av vann i fjellet, som kan føre til ytterligere øking av bevegelsene. På bakgrunnen av dette hever NVE farenivået for Veslemannen fra oransje til rødt."

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Veslemannen har et volum på 120.000-180.000 kubikkmeter, noe som tilsvarer rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.

Faren for ras har ført til at beboerne under Veslemannen har vært evakuert en rekke ganger de siste årene.