Saueslipp på fjellbeite lar vente på seg: – Blir nok rekordseint i år

– Jeg har ikke opplevd så sent som i år og jeg har holdt på i 28 år, sier John Arne Brovold.

Venter på fjellet: John Arne Brovold har vel 160 sau i Isfjorden som venter på å komme seg opp på sommerbeite i Vengedalen.- Det vil nok være minst tre uker forsinket i år, tror sauebonden.   Foto: Evy Kavli

Næring

John Arne Brovold har 240 vinterforet sau, og vel 70 av disse går hele året og beiter på Veøya. Det er villsau og er såkalte landskapspleiere på øya i regi av Romsdalsmuseet.