Romsdal Reiseliv og Handel søker til kommunen om 250.000 kroner i tilskudd

Romsdal Reiseliv og Handel ber om penger fra Rauma kommune.

Romsdal Reiseliv og Handel ber kommunen om støtte. Styreleder Tonje Dahle Hovde skriver at 2019 var et ekstra vanskelig driftsår.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Næring

Rauma kommune har mottatt en søknad fra Romsdal reiseliv og handel SA (RRH) om tilskudd på 250.000 kroner til drift av turistkontor i 2020. Saken skal behandles av formannskapet onsdag, og den skal så videre til kommunestyret.