Vil legge «egg» i Geilbukta

Hauge Aqua Farming planlegger lukket anlegg for lakseoppdrett i Langfjorden.

Slik skal egget se ut: Her er det såkalte «Postsmolt-egget» sammen med merdteknologi.  Foto: Hauge Aqua / Kreativ Side AS

Vi ønsker å ta i bruk Geilbukta når Egg-teknologien er mer moden.

Cato Lyngøy
Næring

Hordaland-selskapet Hauge Aqua Farming AS jobber med å utvikle en ny teknologi for lakseoppdrett der man har fisken i flytende, lukkede anlegg.

De kaller installasjonen for «Egget» og den skal fjerne faren både for rømming og for infeksjon med lakselus. Man skal også unngå utslipp av lakseluslarver og partikulært materiale:

– Vi har jobbet med Egget siden våren 2015. Etter at Hauge Aqua fikk tildelt grønn konsesjon i fjor, har vi sett etter områder som kunne egne seg for etablering med Egget og hvor vi samtidig kunne finne gode partnere for drift. Det fant vi i Romsdalsfjorden, hvor vi samarbeider med Prophylaxia AS som er lokalisert på Daugstad. Prophylaxia er gode på drift, og de har en forskning- og utviklingskonsesjon i dag, sier Cato Lyngøy i Hauge Aqua.

Snart byggestart

Det første Egget er på 2000 kubikkmeter, er 15 meter bredt og 21 meter høyt.

– Neste uke får vi inn priser fra ulike produsenter og vi håper å starte byggingen på nyåret. Byggetiden er 12 måneder. Dermed skal det kunne være fisk i Egget våren 2021, mener Lyngøy.

Så langt fungerer teknologien slik at fisken er i «Egget» fra den settes ut som smolt og fram til den veier omtrent en kilo. Deretter flyttes den til åpne merder. Tida fisken er i åpne merder blir dermed halvert, men Hauge Aqua jobber for at hele produksjonen skal foregå i «Egget».

Og det er først da det blir aktuelt med anlegg i Geilbukta i Langfjorden. Hauge Aqua Farmin søkte først om å ha både åpne og lukkede anlegg i Romsdalsfjorden, men endret sin søknad:

– Vi har forståelse for Fylkesmannens høringssvar og valgte derfor å ta dette til etterretning, siden vi likevel har et mål om å bruke Egget for hele syklus. Vi ønsker å ta i bruk Geilbukta når Egg-teknologien er mer moden.

Doble barrierer

Først skal altså egget testes ut andre steder:

– Vi vil teste ut Egget på lokaliteter lengre ute i Romsdalsfjorden. Når det er dokumentert at det er trygt, vil vi ta det i bruk i Langfjorden. Hauge Aqua er opptatt av å sette en tydelig retning og vårt mål har hele tiden vært å drive med Egget gjennom hele produksjonssyklus. Den grønne konsesjonen stiller imidlertid ikke krav til dette, sier Lyngøy.

– Er denne teknologien helt trygg når det gjelder rømming og lakselus?

– Vi designer Egget med doble barrierer mot rømming. Doble barrierer gjelder også alle arbeidsoperasjoner med fisk på lokaliteten. Egget skal heller ikke slippe ut lusesmitte.

Enstemmig

I Langfjorden er det, i følge den interkommunale planen for Romsdalsfjorden, ikke tillatt med oppdrett av laks, og Hauge Aqua søkte derfor kommunen om dispensasjon.

Et enstemmig utvalg for plan og forvaltning ga forrige torsdag Hauge Aqua dispensasjon for etablering av Egget i Langfjorden.

Dispensasjonen gjelder for tre år, og gjelder kun for lukkede anlegg. Miljøvernleder Jan Petter Vad i Rauma kommune fortalte utvalget at det er fylkeskommunen som til slutt godkjenner virksomheten.

– Da kommer saken tilbake på høring til planutvalget.


Næring