Miljødirektoratet vil avvente vurdering om Romsdalseggen kan bli Nasjonal turiststi:

Vil vite mer om gondolen

Miljødirektoratet vil avvente utviklinga av gondolplanene før de tar stilling til Tindesenterets søknad om å få Romsdalseggen autorisert som Nasjonal turiststi.

Romsdalseggen: Miljødirektoratet forventer at de innen kort tid har behandlet ferdig de fire søknadene som kom i vinter, om autorisasjon som Nasjonal turiststi. I tillegg til Romsdalseggen hadde disse søkt: Fossestien i Geiranger, Dronningruta i Vesterålen og Nigardsbreen i Jostedal. – Det er ny søknadsfrist 1. september, og vi forventer flere søknader da, sier seniorrådgiver Marie Selboskar Lier. Det er kun inntil 15 destinasjoner som kan få slik autorisasjon.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Næring

Miljødirektoratet vil trolig i løpet av 2019 autorisere Norges første nasjonale turiststier. Ordningen er ny, og de som blir autorisert blir prioritert når det deles ut midler fra tilskuddsordningen til Nasjonale turiststier. Norsk Tindesenter sendte i slutten av januar i år sin søknad om å få Romsdalseggen autorisert som Nasjonal turiststi.