Tema

fredag 12.06 2020

Leserbrev

Kontrollutvalgets tillit på prøve

søndag 24.05 2020

Leserbrev:

«Kommer man med nye tanker og ideer, så blir man med forskjellige type hersketeknikker forsøkt dempet, eller helst forsøkt kneblet»

fredag 22.05 2020

Mobbetiltak og demokrati ivaretas

mandag 18.05 2020

Lesarbrev

«Det hender at administrasjonen er klokare enn politikarane»

fredag 15.05 2020

Leserbrev

«Jeg er nesten litt misunnelig på Høyre som har så klare meninger»

tirsdag 12.05 2020

Leserbrev

«Har ikke Rødstøl respekt for flertallsavgjørelser?»

onsdag 06.05 2020

Politikerne vedtok å ansette mobbeombud - men nå har rådmannen kommet med et annet forslag

Selv om kommunestyret i februar vedtok at det skulle ansettes en dedikert person til å jobbe mot mobbing, kom administrasjonen tilbake til politikerne med sitt eget forslag.

mandag 24.02 2020

Lesarbrev

Eit godt og klokt vedtak om mobbing i Rauma-skulen

lørdag 22.02 2020

Leserbrev

"Mitt råd er følgende: La kommunestyret bli en viktig alliert i kampen mot mobbing"

"Mitt råd er følgende: La kommunestyret bli en viktig alliert i kampen mot mobbing"

onsdag 19.02 2020

Leserbrev

«Dette er kun et ærlig forsøk på å gjøre noe med økende mobbing»

tirsdag 18.02 2020

Lesarbrev

Er eit mobbeombud den beste løysinga?

mandag 17.02 2020

Mobbeombud Kristin Øksenvåg i fylkeskommunen:

– Alle må dra lasset i lag

Mobbeombudet i fylket mener at skole, foreldre og elever må ha et tettere samarbeid for å få bukt med mobbeproblemet.

FAU-lederne er skeptiske til mobbeombud

– Vi har liten tro på at et mobbeombud er vegen å gå hvis det skjer på bekostning av lærerstillinger og eksisterende ressurser i skolen, sier FAU-lederne Eivor Bjørndalsæter og Linda Marie Alvestad.

Barn og unge treng eit sterkt og kompetent lag rundt seg

søndag 16.02 2020

– Noe må skje nå, ikke om et halvt år

– Det er bra at politikerne vil gjøre noe for å stanse mobbingen. Men jeg blir ikke imponert når vi må vente et halvt år på at de skal ansette et mobbeombud.

– Vi lærere trenger mer tid til å jobbe mot mobbing

Mona Brude har en lang yrkeskarriere fra skoleverket. Hun er ikke overbevist om at et kommunalt ombud er det beste tiltaket mot mobbing.

lørdag 15.02 2020

Leder lørdag 15. februar 2020

Elever som mobbes har ikke tid til å vente lenger

fredag 14.02 2020

– Situasjonen er mye verre enn vi trodde

Skolesjef Aina Øyen Henden erkjenner at mobbesituasjonen i Rauma er mye verre enn hun trodde.

torsdag 13.02 2020

«Helsesista» kom på besøk til kulturhuset:

– Våg å være deg selv

Torsdag fikk ungdomstrinna i Rauma besøk av «Helsesista» på Rauma Kulturhus. Her ble de oppfordra til å tørre å være seg selv, og til å oppmuntre andre.

Skolen får en ansatt som bare skal jobbe med mobbing

Rauma får en ansatt som kun skal jobbe med å bekjempe mobbing i skolen.

mandag 10.02 2020

Leserbrev

"Vi har en naturlig plass hos elevene, og må regnes med fra politisk hold - før det ansettes et mobbeombud"

"Vi har en naturlig plass hos elevene, og må regnes med fra politisk hold - før det ansettes et mobbeombud. 

lørdag 08.02 2020

Leserbrev

"Utfordringen er ikke manglende viten om hvilke tiltak som er virksomme mot mobbing"

"Utfordringen er ikke manglende viten om hvilke tiltak som er virksomme, men mer mulighetene for å drive med kontinuerlig systematisk forebygging."

PPT: – Ikke glem den kompetansen som vi allerede har i kommunen

PPT i Rauma mener at å ansette et mobbeombud vil være feil tiltak.

torsdag 30.01 2020

Leder torsdag 30. januar 2020

Vi etterlyser flere tiltak for å komme mobbeproblemet til livs

onsdag 29.01 2020

Elevundersøkelsen 2019: Mer mobbing på Rauma-skolene

En økende andel skoleelever i Rauma opplever at de mobbes.