Tema

torsdag 18.06 2020

Her kan du følge dagens kommunestyremøte

Blant sakene som behandles, er vegtrasé gjennom Veblungsnes.

søndag 24.05 2020

Leserbrev:

«Kommer man med nye tanker og ideer, så blir man med forskjellige type hersketeknikker forsøkt dempet, eller helst forsøkt kneblet»

fredag 22.05 2020

Sa nei til å realitetsbehandle støtte til flyktninger

Rauma SVs Ida Siem kaller det en skandale at Rauma kommunestyre ikke ville behandle et opprop om å evakuere barn og unge fra Morialeiren i Hellas.

onsdag 20.05 2020

Møtestart kl. 14

Får RRH penger? Følg kommunestyret her

Onsdag kl. 14 er det kommunestyremøte i Rauma. Blant sakene som skal behandles, er søknaden fra Romsdal Reiseliv og Handel om økonomisk støtte.

torsdag 02.04 2020

Følg kommunestyrets nettmøte direkte her

Tidenes første kommunestyre på nett begynner klokka 14.

torsdag 13.02 2020

Skolen får en ansatt som bare skal jobbe med mobbing

Rauma får en ansatt som kun skal jobbe med å bekjempe mobbing i skolen.

Underskudd på 9,3 millioner kroner

Rauma kommune gikk på et underskudd på 9,3 millioner kroner i 2019. Rådmannen sier det er store utfordringer ved drifta.

torsdag 12.12 2019

Bygger ny skole for å få opp folketallet i Rauma

Flertallet i kommunestyret mener en ny skole i Måndalen skal gi grunnlag for en folketallsvekst i Rauma. Nå skal dystre folketallsframskrivinger for Rauma knuses.

Budsjettet vedtatt: Bygger ny ungdomsskole i Måndalen

Rauma kommunestyre vedtok torsdag å bygge en ny eller oppgradert ungdomsskole i Måndalen i 2020.

I dag vedtas budsjettet - her kan du følge kommunestyret direkte fra kl. 14

Her er saklista: