Det første kretsløpet i orientering på 20 år

foto