Forlater sin post: – Slike verv bør gå på rundgang

foto