– Om pausen blir lengre enn fire uker, så tror jeg vi vil merke konsekvensene

foto