Tatt ut på ny samling: Møter lag fra Nord-Norge

foto