Geir Aslaksen var en av flere som deltok på Husflidens pil- og buekurs en tid tilbake, og har siden det prøvd å bruke buen en del.

– Vi hadde en fredagsklubb for barn der vi har brukt buen litt. Og da jeg var på et møte på bedehuset før jul, la jeg frem forslaget for Rune Singelstad, om å utvide konseptet. Det syntes han var en god idé. Så etter en henvendelse til bedehusets styre, fikk vi fri bruk fram til sommeren, forteller Geir som til daglig er lærer på Åndalsnes ungdomsskole.

Tre menn

Det er Geir, Rune Singelstad og Erlend Fasmer som inviterer til skytingen, og første skytedag er førstkommende torsdag.

Deretter vil det bli skyting første torsdagen i hver måned fremover. Skytingen blir delt opp i aldersgrupper og det er kaffeservering mens man venter på tur.

– Vi har det vi trenger til innendørs skyting; Fangnett og bueblinker, moderne recurvebuer med sikte, moderne piler og annet nødvendig utstyr. Vi har også historiske heltrebuer og trepiler, forklarer Geir

Historisk

Frem til 1400-tallet var pil og bue våpenet man brukte i strid og på jakt.

Ifølge Geir kan man enda se mange bogesteller i fjella i Isfjorden. Det vil si fangsthull som jegeren kunne gjemme seg i under jakta; ofte lagt opp av stein eller stokker og nært inntil steder der villreinen ferdes. I dag er pil og bue kun til forlystelse, edel kappestrid og idrett.

– Det finnes flere klasser innen bueskyting, men vi skiller mellom buer med og uten sikte. Vi ønsker dette skal være en aktivitet for både kvinner og menn i samme klasse, så her blir det etter hvert humørfylt kappestrid om samme pris, sier Geir.

Eget utstyr

Han påpeker at dette er en aktivitet med mange muligheter, og det er fullt mulig å bruke eget utstyr.

– Man kan lage mye selv og en god moderne recurvebue koster rundt tusenlappen. Selv en barnebue går såpass godt at barn kun må skyte under oppsyn – derfor er først halvdel avsatt til barn med foresatte. Vi kommer til å sette opp tre blinker på 60x60cm slik at tre, fire kan skyte samtidig. Lengste hold vil bli 12 meter, forklarer Geir.

Pauseaktiviteter

Arrangørene har allerede fått god responsen på invitasjonen og blir det mange, vil de legge til rette for at mindre barn som er med, kan få leke i lillesalen.

– Vi tar også fram biljard, kurong og fotballspill, slik at det blir noe å gjøre på, mens vi venter på tur, sier Geir.

– Men hvordan går det an å skyte innendørs?

– Vi har et spesielt nett som henger bak blinkmattene, der piler som går utenfor, blir fanget opp. Bedehuset er såpass stort at vi også får god avstand til de som ikke skyter. I tillegg til å skyte med moderne buer med sikte, er det mulig å få prøve historiske langbuer. Vi skal også ha en artig konkurranse av gammel opprinnelse, lover Geir.

Bedehuset. Erlend Fasmer og Geir Aslaksen viser hvordan det kan gjøres. – Det går fint å skyte inne på bedehuset. Lokalet er stort og et nett bak blinken fanger opp piler som går utenfor, forteller Geir Aslaksen. Foto: Privat