Nye regler for organisert idrettsaktivitet

Maks fem personer og avstand på to meter, sier de nye reglene.

Det har kommet nye regler for idretten.   Foto: Stig Bruksås

Sport

Det har kommet nye regler knyttet til organisert idrett. Rauma kommune melder at følgende regler gjelder:

  • Det kan ikke være mer enn fem personer, og det bør være avstand på to meter. Det er en forutsetning for all aktivitet at smittevernreglene overholdes. Det betyr at det fortsatt er mange idrettsaktiviteter som ikke kan gjennomføres.
  • Bruk av utstyr og garderober er ikke tillatt.
  • Der det er vanskelig å opprettholde kravene, kan ikke aktiviteten gjennomføres.
  • Mest mulig av treningen bør være organisert slik at man sikrer at det er voksne til stede, som kan følge opp smittevernreglene.

Det var Helsedirektoratets som onsdag la fram den nye veilederen for idrett. Hele veilederen kan du finne her.

- Mange vil komme i gang med sport og aktivitet og det er selvsagt Helsedirektoratet glad for. Samtidig må alle typer idrettsaktiviteter gjennomføres, slik at helsemyndighetenes anbefalinger om samling av personer og samling i grupper overholdes, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i veilederen.

- Vi vet hvilken kraft norsk idrett har når den står sammen

Norges idrettsforbund skriver i en pressemelding at de er tilfreds med klargjøringen som nå gjør det mulig å legge til rette for aktivitet innenfor de gjeldende smittevernsbestemmelsene på en trygg og god måte.

Idrettspresident Berit Kjøll synes det er spesielt gledelig at idrettsanleggene kan benyttes i regulerte former og gi et handlingsrom for aktivitetsutfoldelse.

- Det er særlig viktig at vi ivaretar barn og ungdoms behov for fellesskap og mening i en tid med mange begrensninger i dagliglivet. Dette er særlig viktig for barn og unge fra hjem der familien kanskje ikke har mulighet til å skape en trygg og aktiv fritid med innhold, sier Kjøll i pressemeldingen og fortsetter:

- Vi vet hvilken kraft norsk idrett har når den står sammen. Nå ønsker vi å ta på oss et utvidet samfunnsansvar og skape kontrollert idrettslig aktivitet. Idretten vil gjerne bruke sin positive dugnadskultur til å skape mer fysisk aktivitet, bedre fellesskap – og ikke minst bedre smittevern.

- Håper dugnadsinnsatsen vil være stor

Idrettsforbundet mener det er viktig at de voksne nå tar ansvar og følger opp:

- Når idrettslagene tilrettelegger for idrettsaktiviteten er det nå viktig at voksne kan påta seg ansvaret og passe på at aktiviteten for barn og unge skjer innenfor helsemyndighetenes anbefalinger. Vi håper dugnadsånden fra våre frivillige fortsatt vil være stor, sier Kjøll.

Idrettsforbundet oppfordrer de enkelte særforbund til å lage egne «koronavettregler» som synliggjør hvordan den enkelte idrett kan drives i samsvar med helsemyndighetenes regler og råd.