Spleiselag for fotballhall

Hallkapasiteten for innendørsidrett på Åndalsnes er sprengt. Det problemet blir løst hvis ÅIF får realisert drømmen om en fotballhall på Øran stadion.

Plasthall: Omtrent slik vil den påtenkte plasthallen på Øran ta seg ut på stadionanlegget. En hall for såkalt 9’er fotball med ni spillere på hvert lag har et utvendig flateareal på 80x60 meter og vil koste anslagsvis 20–21 millioner kroner. En hall for 7’er fotball blir noe mindre og får en prislapp på om lag 15 millioner kroner. 

Sport

Ideen om å bygge en hall primært for fotball på Øran stadion ble presentert for offentligheten onsdag formiddag. Åndalsnes Idrettsforening skal stå for driften av hallen, men idrettsforeningen er avhengig av finansiell drahjelp fra Rauma kommune og sponsorer for at ideen skal bli en realitet.