85 millionar til idrettsanlegg i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune fordeler 85 millionar kroner i spelemidlar til idrettsanlegg i 2019.

Det er stilt inn på at skøytebanen skal få spelemiddel.   Foto: Stine Vandevjen Olsen

Sport

Saka blir behandla i kultur- og folkehelseutvalet onsdag. Innstillinga frå fylkesrådmannen er at kunstisbanen i Isfjorden skal få ein million kroner, fotballbanen på Åfarnes skal få 1.130.000 kroner og «Romsdalsfjella turkart» skal få 229.000 kroner. Alle disse har fått spelemiddel også tidlegare.