Berørt. Øran på Åndalsnes er av områdene som vil bli berørt av et antatt høgere nivå på framtidige stormfloer. Ved tårnet på Øran stadion (til venstre på bildet) er det et fastmerke som ligger 2,19 meter over dagens middelvannstand. Framtidig nivå er beregnet til 2,69 meter over den samme vannstanden. Hele Øran vil bli merket med lyseblått. Øran stadion vil bli stående under vatn ved stormflo – om ekspertene spår rett. Foto: Øystein Talberg

Ikke før har jubelen rundt fjerning av restriksjoner grunnet ettervirkninger av et eventuelt fjellskred fra Mannen stilnet, før det offentlige legger inn nye potensielle hendelser utbyggere må ta hensyn til.

Denne gangen er det stormfloa; ikke helt det samme som springfloa, som trekkes inn i planer og lokale byggeforskrifter. Floa kan nå høyere nivå en gang i framtida.

I fylket er det nemlig fastslått at den kan komme til å nå et nivå som ligger 2,69 meter over dagens middelvannstand. Lavtliggende arealer, som for eksempel på Øran/Åndalsnes, vil bli liggende innenfor denne grensen.

Hele Øran under

Ved tårnet på Øran stadion er det et fastmerke. Det ligger 2,19 meter over middelvannstand. Det betyr at hele øranområdet vil bli liggende i området som er lyseblått på kartet. Også deler av sentrumskjernen vil lide samme skjebne.

Kommunalsjef Ole Kjell Talberg er rask å ile til med at dette definitivt ikke betyr noe byggeforbud.

– Utbyggerne må bare ta hensyn til det før det bygges, sier Talberg.

Forholdsregler

Utbygger kan møte dette på mange måter. Heving av fundamentet kan være én måte. Sørge for at murer og fundament tåler inn- og utløp av sjøvatn kan være en annen metode å tilfredsstille byggeforskriftene på. Poenget er at utbyggere må ta hensyn til økt høgdenivå på framtidige stormfloer.

Hva er så årsaken til at det offentlige legger inn dette elementet i byggeforskriftene?

Ekspertene fastholder at havnivået vil stige. Innen 2100 vil nivået ha steget 69 centimeter over dagens, hevder de. Grunnen til det er økt issmelting. Middeltemperaturen er økende. Ekspertene hevder den vil bli enda høgere. Og i gitte meteorologiske situasjoner, der storm i havet og månefase/stilling tilsier stormflo, er nivået for å være sikker for den bli hevet til 2,69 meter over middelvannstand.

Alle lavtliggende områdene i kommunen vil bli berørt av bestemmelsene. Men det er Øran og de lavereliggende områdene av Åndalsnes, som vil bli sterkest berørt.