Åndalsnes Avis publiserte nylig en artikkel som refererer til en uhøgtidelig avstemming blant lesere av Dagbladets nettutgave. De 48.000 stemmene som kom inn skulle si noe om hvilken by som var vakrest i landet. Åndalsnes havnet på 31. plass. Dette fortalte vi våre lesere både i papirutgaven og på nett. Og nettet har denne gangen vist seg å være meningsforumet foran noe. Plasseringa av vår "by" er blant de aller flotteste, men å si at selve byen er fin er vel en overdrivelse, synes "Lille Georg". En annen av kommentarene slår i positive ordelag fast at vi må være svært fornøyd med å ha kommet såpass høgt på lista. En gjenganger blant kommentarene synes å være noe Åndalsnes Avis har omtalt tidligere, nemlig sjøfronten, særlig lang Havnegata. Det ser ut til å herske enighet om at kommunens arbeid med gjestehavn og anlegg på Vøra redder helhetsinntrykket av byen, mens sjøfronten bortover mot Felleskjøpet får det glatte lag."Hadde det ikke vært for jobben kommunen har gjort i havneområdet, så hadde Åndalsnes vært på nivå med slummen i Manila. Hele Havnegata og hele Strandgata skulle vært skubba på fjorden etter min mening", tordner "DynamittHarry" og passer samtidig på å refse dem som er gårdeiere i de aktuelle gatene. Både "DynamittHarry" og "Snekker Andersen" oppfordrer dessuten undertegnete journalist til å si sin mening. Det er det nok i liten grad rom for, men se ikke bort fra at enten redaktøren eller journalisten kommer tilbake til saka på kommentarplass en gang i framtida. Den har vi som kjent på side 4 i papiravisa hver lørdag.