Fire-fem grunneiere på Holmemstranda er de som først og fremst må bære byrdene om påslaget til Langfjordtunnelen skal bli på Sandnes på Holmemstranda.

– Jeg er innforstått med at når storsamfunnet vil gjøre tiltak til samfunnets beste, så må private eiendomsinteresser vike. Dette er er fundamentalt for å kunne beholde den private eiendomsretten. Men på samme tid handler det faktisk om å kunne bidra til å gjøre skadevirkningene så små som mulig, sier Paul Holmem som kan se ut til å bli en av de mest berørte grunneierne om Langfjordtunnelen får påslag på raumasida på Sandnes.

Og Paul Holmem får støtte av naboene Inge Flovik og Nils Grytnes. De to sier også at tunnelen vil komme og at de ikke har noe ønske om å jobbe mot prosjektet. De er begge bare opptatt av at det blir valgt de beste løsningene. Og det er de tre berørte grunneierne ganske så enige om. De mener den beste løsningen ikke er å lage påslaget på Sandnes.

– Vi ser på dette som en rasering og en total forvandling av Sandnes, sier de tre.

Ønsker avklaring

Og samtidig er de enige om at de nå ønsker seg en avklaring og ikke en ny runde med usikkerhet og forandringer.

– Helt siden 2003 har hele prosjektet vært vanskelig å forholde seg til. Jeg trodde faktisk at mye var bestemt etter at vi hadde en høringsrunde i 2010. Etter det har vi ikke hørt noen verdens ting før vi nå blir informert gjennom pressa, sier Paul Holmem og er kritisk til mangelen på informasjon.

– Ja, her er det flere spørsmål enn svar. Langt flere, sier Nils Grytnes og registrerer at han får huset sitt innrammet av veger om Sandnes-løsningen blir valgt. Han legger til at det blant annet vil bety at biler som kommer fra Åfarnes, Mittet, Vistdal og skal til Molde, kommer til å passere huset hans fire ganger per tur. Nils Grytnes mener et slikt trafikkmønster og vegnett like ved huset ikke blir til å leve med for hans del.

Landbruk

Inge Flovik har nylig bygd seg ny fjøs til flere millioner kroner og har slik sett satset stort for å kunne leve av landbruk i framtida. Nå ser kan så store konsekvenser for sin virksomhet om Sandnes-alternativet blir valgt, at han er svært bekymret. Det har både med oppdeling av jorda å gjøre og det har med kjøreveger og tilkomst å gjøre.

– Jeg oppfattet styreleder Jan Petter Hammerø i Langfjordtunnelen AS slik at Sandnes nå er endelig valgt. Hvor er det gjort vedtak om det? Er det politisk bestemt? Jeg kan ikke skjønne at det kan gjøres på en slik måte, sier Paul Holmem som sjøl var til stede på møtet på Åndalsnes sist onsdag da planene ble presentert.

De tre grunneierne setter nå sin lit til en god politisk prosess framover og at det gjennom høringsrunder nok en gang blir mulig å bli hørt i saka.

– Jeg tror faktisk det er mange som ikke er klar over hvilket inngrep dette blir her på Sandnes. Vi frykter at bygda rett og slett blir rasert, sier de tre og mener Krogset-alternativet er bedre sjøl om noen grunneiere også der blir berørt.