I en pressemelding opplyser politiet i Nordmøre og Romsdal at mannen (23) som er siktet etter dødsfallet ved Åndalsnes samfunnshus natt til søndag er siktet etter straffelovens §272 som gjelder grov kroppskrenkelse.

Det skal ha vært en slåsskamp mellom den avdøde og den siktede i forkant av hendelsen.

Avdøde er en 21 år gammel mann fra Åndalsnes, og de pårørende er varslet.

Påtaleansvarlig vil vurdere varetektsfengsling i løpet av søndag kveld.

- Etterforsking ble startet for å finne årsaken til dødsfallet, og om det var en sammenheng mellom den hendelsen siktede er pågrepet for og det aktuelle dødsfallet. Ut over at siktede har forklart seg om sin involvering i hendelsen, vil politiet av etterforskningsmessige grunner ikke gi opplysninger om hva som har kommet frem i dette avhøret og ellers hva som er grunnlaget for siktelsen, opplyser politioverbetjent Kjell O. Moen i en pressemelding.

Det er satt i gang kriminaltekniske undersøkelser og taktisk etterforsking. Det vil bli begjært obduksjon, men foreløpig ikke avklart når dette blir gjennomført.

Saken etterforskes i samarbeid mellom Molde politistasjon og Rauma lensmannskontor. Siktede er avhørt ved Molde politistasjon, og har i den forbindelse blitt bistått av advokat Øyvind Panzer Iversen.

Straffelovens paragraf 272

I straffelovens § 272 om grov kroppskrenkelse heter det at:

Grov kroppskrenkelse straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om kroppskrenkelsen er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge sterk smerte, skade eller død, og for øvrig om den

a) har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall

b) er begått mot en forsvarsløs person

c) har karakter av mishandling

d) er begått av flere i fellesskap

e) er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne,

eller

f) er forøvd ved bruk av kniv eller annet særlig farlig redskap.

Et samfunn i sjokk

Rauma-samfunnet er i sjokk etter den tragiske hendelsen.

Ordfører Lars Olav Hustad forteller at kommunen har etablert kriseteam som settes i verk i forbindelse med kriser som dette, og at det er opprettet et samlingssted på kulturhuset for de som ønsker noen å snakke med.

Røde Kors er vertskap for dette.